Image

Zamów kontakt

Podaj swoje dane abyśmy mogli się z tobą skontaktować.

  TOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. Wielka 11/2-3, 61-774 Poznań, Polska, KRS 0000650576, (usługodawca) zobowiązuje się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych („Dane Osobowe”). Jednocześnie Administrator podkreśla, że stronę internetową http://gorski-diament.pl  można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

  I. Dane Osobowe:

  Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest TOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. Wielka 11/2-3, 61-774 Poznań, Polska, KRS 0000650576, („Administrator”, „Usługodawca”).

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przepisami na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie prawo telekomunikacyjne oraz postanowieniach niniejszej polityki.

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy deweloperskiej, w celu realizacji przepisów prawa, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter).

  Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  1. Imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców
  2. dane adresowe,
  3. numer dowodu osobistego,
  4. numer telefonu,
  5. e-mail,
  6. numer PESEL,
  7. numer NIP,
  8. numer REGON (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),
  9. numer rachunku bankowego.

  Dane osobowe zgromadzone przez Administartora mogą być udostępnione:

  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w celach związanych z przygotowaniem i zawarciem umowy deweloperskiej i w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa;
  • podmiotom, które będą świadczyły usługi w zakresie administrowania wspólnotą mieszkaniową, do której przystąpi nabywca mieszkania.

  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

  Każdy użytkownik posiada prawo do :

  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  W celu realizacji uprawnień wskazanych w punktach  1, 2 i 3 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli TOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. Wielka 11/2-3, 61-774 Poznań, Polska, KRS 0000650576.

  Osoba której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres naszego biura: [email protected]. W wiadomości prosimy o podanie adresu email, który ma zostać wykreślony z bazy.

  Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dane są przetwarzane tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na przykład w zakresie zobowiązań podatkowych, lub w zakresie rękojmi i gwarancji wynikających z zawartej umowy) . W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

  W związku z przetwarzaniem przez nas danych użytkownik ma prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  II. Bezpieczeństwo:

  Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności związanymi z użytkowaniem serwisu http://gorski-diament.pl prosimy kierować pytania na adres e-mail: [email protected]

  III. Cookies:

  Administrator informuje, iż Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Administrator informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Administrator informuje, iż pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

  Administrator informuje, iż w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Administrator informuje, iż przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Administrator informuje, iż użytkownik serwisu zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies.

  Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Administrator informuje, iż Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: TOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. Wielka 11/2-3, 61-774 Poznań, Polska, KRS 0000650576. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.